Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.51/52 (158/159) 2008. gada 17. decembris
            

  Nodokļi | Līdz ES līmenim vēl tālu

2009.gadā nodokļos lielas pārmaiņas
Lidija Dārziņa, "KV"


Valsts dzīve samežģījusies tiktāl, ka Saeimai pagājušajā nedēļā nācās grozīt svaigi pieņemto likumu par 2009.gada valsts budžetu un to pavadošo nodokļu likumu paketi. Nobalsojot par jauno budžeta versiju, politiķi tādējādi atbalstīja arī valsts šā brīža virsuzdevumu – valdībā pieņemto valsts ekonomikas stabilizācijas programmu, lai Latvija varētu tikt pie starptautiskā atbalsta – kredītu miljardiem – un netiktu apdraudēta valsts nākotne.Budžets ar 4,9% deficītu

Nākamgad budžeta deficīts paredzēts 739,4 miljonu latu jeb 4,9% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Ieņēmumi plānoti 4,407 miljardi latu, izdevumi - 5,146 miljardi. Valsts budžeta ieņēmumi būs par 16,3% mazāki, izdevumi - par 2,1% mazāki nekā šogad - vēsta "BNS". Sākotnēji bija iecerēts, ka 2009.gadā valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi būs 5,319 miljardi latu, bet izdevumi - 5,566 miljardi latu. Budžeta grozījumos ieņēmumi samazināti par 912 miljoniem latu, izdevumi - par 419 miljoniem latu. Nodokļos nākamgad paredzēts ieņemt 2,309 miljardus latu, kas ir par 418,1 miljonu latu mazāk, nekā sākotnēji plānots. Valsts speciālā budžeta ieņēmumu prognoze nākamgad samazināta par 453 miljoniem latu - līdz 1,269 miljardiem latu.

 

PVN pamatlikme 21%, samazinātā - 10%

Parlaments atbalstījis grozījumus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā - pamatlikmi palielinot no pašreizējiem 18% līdz 21%, nodokļa samazināto (5%) likmi - līdz 10%.

Vairākiem pakalpojumiem un precēm, kam līdz šim tika piemērota PVN samazinātā likme, turpmāk tiks piemērota nodokļa pamatlikme (viesu izmitināšanas pakalpojumiem viesnīcās, moteļos, viesu mājās u.c.; ūdens piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas pakalpojumiem, sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un apglabāšanas pakalpojumiem; apbedīšanas pakalpojumiem; ieejas maksai sporta pasākumos un kinoizrādēs; frizieru pakalpojumiem; iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā; kā arī dažādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem).

"KV" jau rakstīja (Nr.49(156)), ka PVN pamatlikme Latvijā ir viena no viszemākajām ES, 19 valstīs tā ir augstāka. Nākamgad Latvijā PVN likme būs sestā-devītā augstākā ES.

 

Augstāks PVN veicināšot krāpšanu

PVN likmes palielināšana no 18% līdz 21% palielinās krāpšanās shēmu pieaugumu - "BNS" prognozēja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienesta priekšnieks Viesturs Burkāns. Viņš arī atzinis, ka jau pašlaik no visiem noziedzīgo nodarījumu materiāliem, kurus dienests nosūtījis Finanšu policijas pārvaldei, puse ir saistīta ar nodokļu krāpšanas shēmām. Riskus saskata arī Valsts ieņēmumu dienests (VID), proti, palielinot šā nodokļa likmi, palielinātos arī naudas apmērs, kas PVN maksātājiem būtu jāiemaksā valsts budžetā, līdz ar to arī personiskais guvums, apzināti nenomaksājot PVN, palielinātos.

 

ES īpašie pasākumi pret PVN izkrāpšanu

Eiropas Komisija 1.decembrī informēja par īstermiņa un turpmākajiem pasākumiem, tostarp grozījumiem PVN Direktīvā, lai cīnītos pret PVN nobēdzināšanu. Komisārs nodokļu un muitas jautājumos Lāslo Kovāčs izteicies, ka viņa mērķis ir padarīt efektīvāku cīņu pret PVN izkrāpšanu. Viņš runāšot ar katru dalībvalsti, lai pastiprinātu PVN uzraudzību visos PVN ceļa posmos. EK plānā paredzēta reģistrācijas sistēmas sakārtošana; noteikumu vienkāršošana, modernizācija un harmonizācija; dalībvalstu nodokļu administrāciju operatīva sadarbība. Komisija uzskata, ka nepieciešami stingrāki un precīzāki noteikumi, pierādot tiesības uz PVN atbrīvojumu, transportējot preces uz citu dalībvalsti. Līdzšinējo falsifikāciju izmeklēšana liecina, ka nodokļa izvairīšanās nolūkā nodokļu administrācijām netiek sniegta informācija (vai arī tā ir nepilnīga, vai viltota). Un tāpēc valstīs netiek saņemta informācija par preču piegādi to teritorijā, kas arī liedzot atklāt zaudētos nodokļus.

 

IIN samazina tikai par 2%

Latvijā no nākamā gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi samazinās no 25% līdz 23%.

Latvijā pamatlikme (25%) ir viena no augstākajām ES. Vēl augstāka tā ir labklājības zemēs Dānijā (38,8%), Austrijā (38,3%) un vairākās citās. Uzmanība jāpievērš tendencei, ka arī Latvijas kaimiņzemes Lietuva (2006.gadā IIN likme bija 27%) un Igaunija (2006.gadā likme - 23%) to ik gadu pakāpeniski pazemina. Šogad Lietuvā IIN likme ir 24%, Igaunijā - 21%, līdz 2011.gadam likme tiks samazināta līdz 18%.

Savukārt salīdzinot ar progresīvā nodokļa likmēm, Latvija ar vienoto likmi (25%) atrodas viszemāko likmju zonā. Tas nozīmē, ka tiklab no augstajiem ienākumiem, kā arī no minimālās algas strādājošie maksā vienādu likmi, turpretī citās zemēs ievērojami vairāk maksā tie, kas nopelna vairāk. Visaugstākā kopējā likme 2006.gadā bija Dānijā (59%), Zviedrijā (56,6%) un Beļģijā (53,5%). Zemiem ienākumiem gandrīz visās ES valstīs noteikta robeža, no kuras nodoklis vispār maksājams.

 

Pieaugs akcīze degvielai, vīnam, bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai

Benzīnam akcīze pieaugs par 18%, dīzeļdegvielai par 21%. Grozījumi paredz palielināt likmi svinu nesaturošam benzīnam no 228 latiem līdz 269 latiem par 1000 litriem. Akcīze dīzeļdegvielai un petrolejai pieaugs no 193 latiem līdz 234 latiem par 1000 litriem. Par 33,3% palielināsies nodoklis vīnam un raudzētajiem dzērieniem - no 30 līdz 40 latiem par 100 litriem. Lielāks nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem - par 100 litriem no diviem latiem līdz četriem latiem, kā arī divas reizes pieaugs akcīzes nodokļa likme kafijai - no 50 līdz 100 latiem par 100 kilogramiem. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2009.gada 1.februārī.

Saeima jau iepriekš vienojās no nākamā gada palielināt akcīzes nodokļa likmi stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

 

Garāks termiņš kavēto nodokļu atmaksai

Grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām paredz: no 2009.gada 1.janvāra VID ir tiesības piešķirt termiņa pagarinājumu ne tikai kārtējiem, bet arī nokavētajiem nodokļu maksājumiem, sadalot to atmaksu līdz pat vienam gadam. Iesniegums VID jāiesniedz mēneša laikā pēc nodokļu maksājuma maksāšanas termiņa iestāšanās. Likuma grozījumi arī paredz, ka nokavētos nodokļu maksājumus, kas izveidojušies 2008.gadā, varēs sadalīt līdz pat vienam gadam, iesniedzot iesniegumu VID līdz 2009.gada 1.februārim. Parāda nomaksas grafiks nodokļu maksātājam būs jāsaskaņo ar nodokļu administrāciju.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas