Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.51/52 (158/159) 2008. gada 17. decembris
            

  Nodokļi |

Pieļauts ievest lielāku preču apjomu personīgajā bagāžā
VID informācijaSaskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos, kas nosaka fizisko personu ievedamās bagāžas atbrīvošanu no nodokļiem, un pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" un likumā "Par pievienotās vērtības nodokli", no 2008.gada 1.decembra ir palielināti pieļaujamo pārvietojamo preču apjomi no trešām valstīm - palielināta ievedamo preču kopējā vērtība naudas izteiksmē, palielināts atļautais alkoholisko dzērienu ievešanas apjoms, atcelts apjoma ierobežojums attiecībā uz smaržu un tualetes ūdeņu ievešanu no trešām valstīm, kā arī palielināta noteiktā preču kopējā vērtība attiecībā uz nelieliem komerciāliem preču sūtījumiem no trešām valstīm uz Latviju.

Komerciālie preču sūtījumi

Saskaņā ar ES regulā noteikto ar 2008.gada 1.decembri no nodokļu maksājumiem tiek atbrīvoti nelielas vērtības komerciāli preču sūtījumi, ko no trešās valsts sūta saņēmējam Latvijā un kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro (105,42 lati). Šis atbrīvojums tiek piemērots sūtījumiem, ko komersanti veic savā starpā vai sūtījumiem, ko komersants sūta privātpersonai.

Līdz šim no nodokļu maksājumiem tika atbrīvoti preču sūtījumi, kuru vērtība nepārsniedz 22 eiro.

No trešām valstīm ievedamo preču vērtība

Ieceļojot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, piemēram, ASV, Krievijas u.c., kā arī no atsevišķām ES teritorijām, no 2008.gada 1.decembra bez nodokļu nomaksas drīkst ievest preces personīgai lietošanai, savam patēriņam vai dāvanām, ja to kopējā vērtība vienai personai nepārsniedz Ls 210, ja ieceļo pa sauszemi, Ls 300, ja ieceļo ar gaisa transportu vai jūras transportu, Ls 200 personām, kas ir jaunākas par 15 gadiem (neatkarīgi no ieceļošanas veida).

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" paredz, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek preces, ko personīgajā bagāžā iekšzemē ieved fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas, ja šāds preču imports nav komerciāls. Preču importu neuzskata par komerciālu, ja: 1) tas nenotiek regulāri; 2) tiek ievestas vienīgi preces, kas paredzētas ceļotāja personīgajai vai ģimenes lietošanai vai dāvināšanai; 3) preces tiek ievestas tādā vērtībā un daudzumā, kas atbilst šajā pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

Pieļaujamie ievedamo akcīzes preču apjomi

Ieceļojot Latvijā no valsts, kas nav ES dalībvalsts, piemēram, ASV, Krievijas u.c., kā arī no atsevišķām ES teritorijām, saskaņā ar grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli" no 2008.gada 1.decembra bez nodokļu nomaksas drīkst ievest akcīzes preces personīgajai lietošanai, savam patēriņam vai dāvanām (nekomerciālos nolūkos) šādos apmēros:

1. Tabakas izstrādājumus

• 200 cigaretes vai 100 cigarillas, vai 50 cigārus, vai 250 gramus smēķējamās tabakas;

• tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

2. Alkoholiskos dzērienus

Salīdzinot ar līdzšinējiem akcīzes preču pārvietošanas ierobežojumiem, no 2008.gada 1.decembra ceļotāji, nemaksājot nodokļus, personīgajā bagāžā drīkst ievest Latvijā no ārvalstīm, kas nav ES dalībvalstis, lielāku daudzumu alkoholisko dzērienu, turpretī tabakas izstrādājumu daudzumi nav mainījušies. Plašāka informācija ceļotājiem pieejama Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē sadaļā "Noderīgi ➝ Informācija ceļotājiem".

3. Naftas produktus (degvielu)

• transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē;

• degvielas pārvietojamās tvertnēs - ne vairāk kā 10 litrus vienam transportlīdzeklim.

4. Bezalkoholiskie dzērieni un kafija, ievērojot likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktos nosacījumus un ierobežojumus preču vērtībai.

Saskaņā ar ES regulā noteikto, ja personīgās bagāžas patiesā vērtība nepārsniedz 700 eiro, fiziskai personai ir tiesības izvēlēties piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi - 2,5% no preču muitas vērtības. Tas attiecas arī uz pasta sūtījumiem.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas