Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.51/52 (158/159) 2008. gada 17. decembris
            

  Seko līdzi | Lasi, pārbaudi, atceries

Jauni dokumenti

Laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" no 2008.gada 9.decembra līdz 12.decembrim ir publicēti šādi likumi un Ministru kabineta noteikumi:

 

Likumi

Likuma nosaukums

Publicēts "LV"

Stājas spēkā

Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā

09.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Ieroču aprites likumā

09.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Militārā dienesta likumā

09.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtībā likumā

09.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtībā likumā

09.12.2008.

23.12.2008.

Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā

09.12.2008.

01.01.2009.

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

09.12.2008.

23.12.2008.

 

Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumu nosaukums

Publicēti "LV"

Stājas spēkā

Noteikumi Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā"

10.12.2008.

11.12.2008.

Noteikumi Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

10.12.2008.

11.12.2008.

Noteikumi Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2. apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana""

10.12.2008.

11.12.2008.

Noteikumi Nr.978 "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

10.12.2008.

01.01.2009.

Noteikumi Nr.997 "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.209 "Vides konsultatīvās padomes nolikums""

11.12.2008.

12.12.2008.

Noteikumi Nr.998 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""

11.12.2008.

12.12.2008.

 

 


 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas