Izvērstā meklēšana
LV.LV sākumlapa
     Par izdevēju Kontakti Grāmatas Arhīva sākumlapa
Iepriekšējais numurs
Visi raksti
    Aktuāli
    Biznesa kāpnes
    Likumu ABC
    Finanšu plūsma
    Inovācijas lietas
    Eiropas nauda
    Seko līdzi
    Jautājums. Atbilde
    Ziņas īsumā
    Biznesa vide
    Uzņēmuma vadība
    Praktiski padomi
    Nodokļi
    Reklāma
Ideju banka
Arhīvs
Žurnālā
Nr.18/19 (125/126) 2008. gada 30. aprīlis
            

  Likumu ABC | Par valsts simbolu valstiski svarīgā dienā

Kā pareizi izkārt valsts karogu
Klinta Ločmele, "KV"


Foto: Māris Kaparkalējs, "LV"

Pavisam drīz ielās pie dzīvojamajām mājām un uzņēmumiem atkal svinīgi plīvos Latvijas valsts karogs – tuvojas valsts svētku dienas. Aizmāršīgiem īpašniekiem svētku un atceres dienu datumus vēlīgi pasaka priekšā kalendārs, bet, kur uzzināt, kā to pareizi izkārt? "Komersanta Vēstnesis" piedāvā tieši uzņēmējiem saistošus normatīvo aktu punktus ar padomiem – kad, kur un kā ir jāizvieto karogs, lai svētku gaisotni neaptumšo pašvaldības policijas uzliktais sods.Rīgas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību sekretāre Inese Tīmane skaidro, ka Pašvaldības policija kontrolē likuma "Par Latvijas valsts karogu" piemērošanas noteikumos noteiktās normas un uzņēmējiem, pirms izkārt valsts karogu, iesaka ar šiem noteikumiem iepazīties.

- Cik bieži šādas pārbaudes tiek veiktas?

- Karoga izvietošanas kārtību pašvaldības policija kontrolē svētku un atceres dienās, kā arī ikdienā. Likuma "Par Latvijas valsts karogu" 2.pants nosaka, kad valsts karogs paceļams: "[..] pie Saeimas, Ministru kabineta, pilsētu un novadu domju, rajonu un pagastu padomju, visu veidu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām 16.februārī, 24.februārī, 25.martā (sēru noformējumā), 1.maijā, 4.maijā, 14.jūnijā (sēru noformējumā), 17.jūnijā (sēru noformējumā), 4.jūlijā (sēru noformējumā), 11.novembrī, 18.novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā)." Bet likuma 3.pants paredz iespēju valsts karogu "pacelt vai citādi lietot arī tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret valsts karogu".

- Kā notiek pašvaldības policijas pārbaudes? Vai mājas iedzīvotājiem, uzņēmuma īpašniekiem uzreiz tiek izteikts aizrādījums vai arī viņi paziņojumu par soda maksāšanu saņem pa pastu?

- Konstatējot pārkāpumu karoga izvietošanas kārtībā, policijas darbinieki cenšas nekavējoties sazināties ar atbildīgo personu. Viņai tiek izskaidrota pārkāpuma būtība, un, izvērtējot katru gadījumu individuāli, atbildīgā persona tiek saukta pie atbildības, kā arī tiek novērsts pārkāpums, tātad vispozitīvākais risinājums - karogs tiek izkārts atbilstošā kārtībā.

Gadījumos, kad atbildīgā persona nav sastopama, par konstatēto pārkāpumu tiek sastādīts akts un uzsākta lietvedība, tas ir - atbildīgā persona tiek uzmeklēta vēlāk, kam seko minētās darbības.

- Kādi ir biežākie iedzīvotāju/uzņēmumu pārkāpumi, izkarot karogu?

- Visbiežāk karogs netiek izkārts noteiktajās dienās. Gadījumi, kad karoga izskats neatbilst noteikumos minētajam, ir retāki un tomēr ir.

- Kādi sodi un par kādiem pārkāpumiem var tikt piemēroti?

- 2007.gadā par Latvijas valsts karoga nepacelšanu noteiktajās dienās vai gadījumos sastādīti 246 administratīvā pārkāpuma protokoli (sods līdz Ls 50); par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu sastādīti 36 administratīvā pārkāpuma protokoli (sods līdz Ls 30).

 

 • Ja Latvijas valsts karogu izkar pie ēkas, to visā platumā piestiprina pie karoga kāta, ko ievieto speciālā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karogs atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

• Ja Latvijas valsts karogu izvieto uz ielas, laukumā vai pret kādas ēkas fasādi, to nostiprina mastā ne zemāk par septiņiem metriem no zemes.

>>>
 
Par izdevēju / Kontakti / Grāmatas

© VSIA "Latvijas Vēstnesis" / info@lv.lv
žogspiepūšamās atrakcijas